ارتقای فرهنگ اهدای عضو در جامعه با افزایش آگاهی عموم مردم درباره ی مرگ مغزی موجب افزایش اهدای عضو از افراد مرگ مغزی و نجات جان بیماران میگردد. به همین مناسبت در کنار برگزاری مراسم بزرگداشت پیوند اعضا (جشن نفس) ، جشنواره فرهنگی نفس برای 7 سال برگزار گردیده و آثار بی نظیر شرکت کنندگان از قبیل شعر و داستان، جمله کوتاه،نقاشی ،کاریکاتور و … در این جشنواره شرکت داده شده است. با تشکیل انجمن اهدای عضو ایرانیان توسط بانیان جشن و جشنواره نفس و جمعی از بزرگان و فرهیختگان پیوند اعضا و فرهنگ و هنر ایران این انجمن تصمیم دارد در سطح تخصصی با کمک پیشکسوتان هنرهای تجسمی، نخستین جشنواره هنرهای تجسمی نفس را با موضوع اهدای عضو اهدای زندگی برگزار نماید.

به امید اینکه برپایی این جشنواره با ایجاد انگیزه و حرکت در جامعه علی الخصوص جامعه هنری بتواند تقدس ایجاد زندگی از مرگ با اهدای عضو را در جامعه بنیادین نموده و در نجات زندگی بیماران موثر باشد.

در پایان از همکاری و همراهی بی شائبه و چشمداشت خانه هنرمندان ایران در اجرای این حرکت معنوی و مقدس و اختصاص فضای برگزاری گالری های جشنواره به انجمن ، کمال سپاس و تشکر را داریم.

دکتر کتایون نجفی زاده
مدیر عامل انجمن اهدای عضو ایرانیان
دبیر کل جشنواره