بنا به نظر هیئت داوران، 61 اثر از هنرمندانی که اسامی شان در ذیل آورده شده است به همراه آثار برگزیده در رشته های مختلف از طرف انجمن اهدای عضو ایرانیان در آینده به برخی از کشورهای جهان برای نمایش و فرهنگ سازی ارسال خواهد شد. رقم 61 ، نمادی است در اهدای عضو و نشانی است از 61 رهایی. هر یک فرد مرگ مغزی با اهدای ارگان های اصلی اش 8 نفر را از مرگ حتمی و با اهدای نسوج 53 نفر را از معلولیت نجات می دهد. این اسامی به شرح ذیل میباشد:

تصویرسازی
نفر اول / آرزو باغ شیخی نفر دوم / فاطمه سادات تهامی نفر سوم / بهاره نیاورانی
پریا لرستانی / حمید قالیجاری / مهشید راقمی / هاله قربانی / زهرا کیقبادی / ریحانه شیران / فرشته جعفری مند / شایسته شمسی/ سمانه مطلبی سلوط

کاریکاتور
نفر اول / مرضیه تاجی زادگان نفر دوم / محمدرضا دادمهر نفر سوم / طراوت نیکی
اوستا فروردین / ابوالقاسم طحانیان / احمد سهرابی / پدرام فرخ نیا / حامد مرتضوی علوی / سعید چاواری

گرافیک
تقدیر شدگان / احمد وجدان نژاد / سروش احمدی پور / حمید نصر

عکاسی
نفر اول / نگار لطیفیان نفر دوم / شقایق مرادیان نژاد نفر سوم / ثمین صالحی کوهستانی
حسن غفاری / رویا رحیمزاده / مهرداد عمرانی / علی (ساسان) رجبی

مجسمه سازی
نفرات اول / نگین جواهری فر و طرلان لطفی زاده  نفر دوم / معصومه مهتدی  نفر سوم / نگار مبار ک زاده
اولدوز نبی زاده / درسا اسدی / روشنک عزیزی / مریم عماد / حدیث آقاخان بیگی / احسان خانقاهی / بهمن چگنی / روح انگیز صفرى نژاد
آبان صالحی / فائزه پورکمالی / حمیدرضا صادق زاده / محسن آهی اندی / صفورا فدایی / سمانه صالحی / مرجان خرّم / مریم طاهریان فر
مرضیه سرسریان / فرزانه وزیری تبار / آینور رجایی پور

نقاشی
نفرات دوم / مینا غفاری و بابک سعیدی  نفرات سوم / محبوبه درستان و مریم ابراهیمی
فریبا گرجیان / رویا رجایی / پریناز گودرزیان