انتخاب آثار جشنواره تجسمی نفس با موضوع اهدای عضو، توسط هیات انتخاب و داوری بخش گرافیک صورت پذیرفت. اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

حسين اسفنداني- فريبرز اسمعيلي- نغمه صفرزاده- يلدا كمال زارع- فرزاد سعيدي- نويد پوستين دوز- الهام الياسي- عليرضا دانافر- ناهيد قهرماني- بهارك قره  باغي- آيدا ساجدي- احمد وجدان نژاد- مهتاب قرآني- سروش احمدي پور- حميد نصر – مهسا كياني- آرش بدر طالعي- ارين اميرياراحمدي- الناز باقري

چاپ(بر اساس فایل های ارسالی هنرمند) و نحوه ارائه آثار در این بخش بر عهده دبیرخانه می باشد.