انتخاب آثار جشنواره تجسمی نفس با موضوع اهدای عضو، توسط هیات انتخاب در بخش عکس صورت پذیرفت. اسامی هنرمندان راه یافته به نمایشگاه به شرح زیر می باشد:

بهزاد بهروزنيا- محمد خدادادي- ناهيد قهرماني- نازي مرتاض خو- علي(ساسان) رجبي- مبينا ايزد بين- ثمين صاحي كوهستاني- رضا نصر اصفهاني- رويا رحيم زاده- سينا شيري- مهرداد عمراني- فرشته عبدالملكي- امين خسروشاهي- نگار لطيفيان- شقايق مراديان نژاد-حسن غفاري

چاپ و قاب آثار در این بخش بر عهده دبیرخانه می باشد.