س انجمن اهدای عضو ایرانیان با همکاری خانه هنرمندان و همراهی معنوی دانشگاه هنر و هنرهای زیبا تهران، یکشنبه 16 خرداد ساعت 15:30 تا 18، نشست اطلاع رسانی جشنواره را با حضور بانیان جشنواره، هنرمندان و داوران همراه و علاقه مندان به هنر در سالن استاد شهناز خانه هنرمندان برگزار می نماید.. هنرمندانی که علاقه مند هستند برای خلق اثر با موضوع اهدای عضو بیشتر آشنا شوند، شرکت در نشست به آنها توصیه می شود.